Homandberg Family

Genealogi

Genealogi

Genealogi eller slektshistorie har jeg nok vært opptatt av svært lenge. Husker jeg var som liten gutt hos bestemor og Ola hvor spennende det var å se på gamle bilder, selv om jeg ikke kjente menneskene. Jeg har alltid vært interessert i historie og vet ikke hvor mange bøker med historisk innhold jeg har lest opp gjennom årene.

Det er nok i de senere år som interessen for egen slekt har styrket seg og i særdeleshet etter at min bestefar Ingvar gikk bort på 1980 tallet. Jag hadde dessverre liten eller ingen kontakt med han og interessen etter å få vite mer om bestefars familie ble styrket.

Samtidig i den spede begynnelsen av Internett satt jeg en kveld på begynnelsen av 1990 tallet og søkte på nettet etter navn og spesielt mitt spesielle etternavn «Hømandberg». Lite med treff her i Norge, men fant plutselig ut at jeg ville prøve å skrive navnet med «o» og ikke «ø». Du vide verden for en overraskelse……

Det dukket plutselig flere sider med «Homandberg» i USA. Hva var så dette? Jeg fikk etter hvert summet med til å ta kontakt med noen av disse…..og jo det viste seg at flere var etterkommere etter Martin Homandberg, en bror av bestefar Ingvar.

Etter dette har jeg mer eller mindre samlet opplysninger og individer som er samlet i en database. Vel og merke er det desidert viktigste å finne sine egne aner (hvilken gren jeg sitter på), men jeg har også stor interesse av å finne ut hvem andre i denne verden kan være med å bekle og fylle treet…

Dere der ute kom med innspill og kommentarer rettelser av feil og mangler, med deres hjelp kan historien om våre forfedre fullføres…….

Updated: 24. juli 2017 — 11:45

The Author

Homandberg Family © 2017 Frontier Theme

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • Twitter
  • YouTube