Homandberg Family

Genealogi

Programmvare

Man er kommet svært langt i dag ved at man kan benytte forskjellig programvare for å samle informasjonen om sin slekt.   De fleste er «gratis» men i de aller fleste tilfeller må du betale dersom man skal få fullt utbytte av disse programmene.

Jeg for min del benytter to programmer.  Jeg er veldig godt fornøyd med Legacy!

Legacy er etter mitt skjønn et godt og velfungerende program for de som ønsker å starte med slektsforskning. Programmet har en norsk versjon.

I tillegg til Legacy benytter jeg MyHeritage.

Synes kanskje ikke det er like bra og det koster mer, men fordelen er at det ligger ute på «veven» og man kan lett dele informasjon med andre som har sammenfallende aner.

Updated: 24. juli 2017 — 11:41

The Author

Homandberg Family © 2017 Frontier Theme

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • Twitter
  • YouTube