Homandberg Family

Genealogi

Nyere tid

Frå ikring 1500 var Valdres ein del av Akershus len. Med eineveldet i 1660 var nemninga endra til amt, og i 1757 var Oplands amt – det nåverande Hamar bispedømme – skilt ut frå Akershus.

Kommunalt sjølvstyre vart innført i Nord-Aurdal frå 01.01.1838.

Fyldige historiske framstillingar om Nord-Aurdal og Valdres m.a. om krigshandlingane 1940-45 finst i Valdres Bygdebok og Årbok for Valdres.

 

Updated: 20. juli 2017 — 12:33

The Author

Homandberg Family © 2017 Frontier Theme

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • Twitter
  • YouTube