Homandberg Family

Genealogi

Vikingtia

I vikingtida vart bakliene på sørvestsida av fjordane meir busette. Ikkje i nokon av austlandsdalane går ei brei busetting så langt attende som i Valdres.

Av alle fjellovergangar mellom aust og vest er den over Filefjell den kortaste og sikkert også den eldst brukte.

Dessutan gir innsjøane nedover dalen – ikkje minst Slidrefjorden og Strøndafjorden – ein samanhengande vassveg.

Der er difor ikkje underleg at kong Harald Hårfagre let sine menn ri opp gjennom dalen for å fri til Gyda på Kvie. Olav den Heilage kom over Filefjell påkristningsferd i 1023.

Updated: 20. juli 2017 — 12:19

The Author

Homandberg Family © 2017 Frontier Theme

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • Follow by Email
  • Facebook
    Facebook
  • Twitter
  • YouTube